Måndag den 2 Juni 1969
DAGENS NYHETER - K-RADIO-TV
 
Rymdopera spelas in för TV
 
Samma dag som de tre astronauterna landar på månen den 20 juli får vi i TV se en rymdopera som inte innehåller en enda sångare utan i stället autentiska bilder och musik av Hansson och Karlsson. "Man at the Moon", människan på månen heter den och görs av konstnärerna Ture Sjölander, Sven Höglund och Bror Wikström.
- Man kan tänka sig två poler. Den ena är rymden som vi inte vet så mycket om ännu och den andra är det människan registrerar genom ögat, alltså det som ryms bakom ögat, som vi heller inte vet så mycket om. Det är det vi anser är rymden. - Vi arbetar samtidigt med en långfilm med liknande motiv som TV-filmen och den kommer att heta "Space in the Brain", rymden i hjärnan.
- Vi tror att utvecklingen i rymden är en sak som fängslar alla människor. Man kan tänka sig att det så småningom kommar att finnas biografer där man får se direktsändningar från satelliter som ständigt cirklar kring jorden. Biobesökaren skulle uppleva det stora äventyret att titta ned på jorden.
 Bror Wikström, Sven Höglund och Ture Sjölander har fått en beställning av TV,s färggrupp på tre program. Det första är rymdoperan, det andra handlar om färgsystemets uppbyggnad. Där kommer man att arbeta med elektroniska bilder, alltså de "bilder" och mönster som kommer från apparaturen själv.
- Grundmaterialet till operan är bilder som vi fått från amerikanska ambassaden och Saltsjöbadens observatorium. Autenstiskt material som vi sedan arbetar medi scanner och TV-kamera för att skildra ett äventyr för ögat, en rymdresa. Genom åkningar mot bilden och på elektronisk väg har vi skapat känslan av rörelse och händelse. I ett par avsnitt har vi använt oss av ljus spel i prismor.
Musiken är alltså hämtad från Hansson och Karlssons senaste LP, "Man at the Moon", som var en beställning till TV-filmen.
- Vi lägger inte några politiska och ekonomiska värderingar på utvecklingen i rymden, säger de tre. Det är något som händer just nu, ett steg i utvecklingen. Vi tror att genom att människan kommer ut i rymden lär hon sig att se saker på annat sätt.